Voorwaarden

Voorwaarden


VOORWAARDENBetalings-voorwaarden kampeerplaats: Na reservering vind 1e betaling plaats van 35 % binnen 14 dagen na reserverings-datum en 10 dagen voor reserverings-aankomstdatum de resterende 65%.Voorwaarden Betalingsvoorwaarden;Chalets; Na reservering vindt 1e betaling plaats van 50% binnen 14 dagen na reserveringsdatum en 10 dagen voor reserverings-aankomstdatum de resterende 50% . Algemene voorwaarden;Artikel 1: Definities;*Ondernemer: Minicamping Dorpszicht*De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd ,de mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.*Plaats: Een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen, aangegeven voorkeursplaats door recreant kan zonodig aangepast worden door ondernemer wanneer dit noodzakelijker wijs nodig is.*Kampeermiddel: Tourcaravan, tent, camper, vouwwagen, kampeerbus. ( van gemiddelde afmeting)*Overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.*Informatie; schriftelijke of digitale gegevens over het gebruikvan de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Dorpszicht.*Huisregels: schriftelijk regelement met de regels voor gebruik van het terrein en voorzieningen ( hangt op in sanitaire ruimte op de camping)*Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.Artikel 2*Prijs en prijswijzigingen: De prijs wordt overeengekomen op basis van de door ondernemer vastgestelde prijslijstArtikel 3*Kampeerplaats :Indien de 1e betaling van 35% niet binnen 14 dagen na boeking is voldaan en de reserterende 65 % niet binnen 10 dagen voor reserveringsdatum aankomst dan kan de reservering vanwege rechtswege beeindigd worden door ondernemer*Chalet: indien de 1e betaling van 50% niet is voldaan binnen 14 dagen na reservering en de reseterende 50% niet binnen 10 dagen voor reserveringsdatum aankomst dan kan de reservering vanwege rechtswege beeindigd worden door ondernemer*Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in bezit is van het totaalverschuldigende bedrag verplicht de recreant om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen.*bij verlenging dienst recreant voor verlenging de betaling voldaan te hebben voor ingang van verlenging.Artikel 4 Aankomst en vertrek.*De ondernemer kan vragen naar een geldig legitamatiebewijs en heeft het recht een kopie te maken voor de administratie, dit geldt ook voor de ACSI kortingskaart, deze zal getoond moeten worden bij aankomst op de camping, de ACSI-kaart wordt alleen geaccepteerd wanneer deze op naam staat van de daadwerkelijke recreant welke verblijft in reeds gereserveerde periode.*Bij aankomst op eerste dag van overeenkomst dient recreant zie te melden bij de receptie , aankomst vanaf 14.15u. Op de dag van vertrek, bij beeindiging van overeenkomst zal de recreant voor 13.30u moeten vertrekken en de genoten kampeerplaats netjes en schoon achter te laten.*De openingstijden van receptie worden door ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigdArtikel 5*De recreant is de volledige prijs voor overeenkomst voor de gehele periode verschuldigd.Artikel 6*Annulering ; Wanneer de recreant binnen 14 dagen voor reserveringsdatum annuleert zal 50% van de 2e betaling verschuldigd zijn aan de ondernemer.Artikel 7* Gebruik door derdenGebruik door derden van kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan na (schriftelijke) toestemming van de ondernemer, aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld , welke van te voren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd. Het is tevens niet mogelijk om een kampeerplaats ( financieel) over te doen aan derdenArtikel 8: Tussentijdse beeindiging door ondernemer;De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang opzeggen , indien recreant / derden de verplichtingen / huisregels niet naleeft of wanneer het kampeermiddel in strijd is met de bestemming van het terrein handeld. Tevens kan een reden zijn i.v.m diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik of discriminatieArtikel 10:*Wet regelgevingDe recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel zowel in- als extrern aan de milieu-en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege voldoet.Artikel 11De recreant of derden is het niet toegestaan op het terrein te graven of bomen te kappen of te snoeien en de recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kampeerplaats welke hij benutArtikel 12AansprakelijkheidDe ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, schade, extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht op het terreinDe recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van nutsvoorzieningen . gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij overmachtSchade veroorzaakt door recreant wordt ten alle tijden gemeld en in overeenstemming met ondernemer bekeken hoe e.e.a m.b.t de verzekering ( zo nodig) wordt opgelost.